imaninsartlari.com https://www.imaninsartlari.com İmanın Şartları, İmanın Şartları Nedir ve Anlamları tr-TR hourly 1 Copyright 2020, imaninsartlari.com Tue, 09 Jul 2013 00:00:00 +0000 Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 İmanın Şartları Ve İslamın Şartları https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-ve-islamin-sartlari.html Tue, 04 Dec 2018 14:12:58 +0000 İmanın Şartları ve İslamın Şartları, Allah'a imanın geçerli sayılabilmesi için imanın şartları ve İslam'ın şartlarına tam ve eksiksiz olarak inanılması gerekmektedir. Ey iman edenler Allah'a rasulüne indirdiği k İmanın Şartları ve İslamın Şartları, Allah'a imanın geçerli sayılabilmesi için imanın şartları ve İslam'ın şartlarına tam ve eksiksiz olarak inanılması gerekmektedir. Ey iman edenler Allah'a rasulüne indirdiği kitaba ve daha önceki indirilen kitaplara İnanın ve Sebat gösterin. Kim ki Allah'ın meleklerinin kitabını rasulünü ahiret gününü inkâr ederse kuşkusuz büyük bir sapıklık içine düşmüş olur.

İmanın şartları

Allah'a iman: Allah'a imanla başlar. Allah varlığı lazım olan hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısı ondan başka ilah olmayandır. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Allah hiçbir şeye asla benzemez eşi benzeri yoktur.

Meleklere iman: Melekler hayat sahibi Nurani varlıklar olup akıl sahibidirler Allah-u tealanın kıymetli ve değerli kullarıdır. Allah-u Teala'nın emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederler asla İsyan etmezler.Günah işlemezler kendilerine verilen emirleri yapmakla görevlidirler. Çocuk sahibi olmazlar, çoğalmazlar yiyip içmezler, erkek ve dişi değillerdir. Meleklerin kanatları var ama mahiyeti belli değildir.

Kitaplara inanmak: Müslüman, Allah-u Teala tarafından peygamberlere gönderdiği küçük kitaplara suhuf adı verilir. Din kitaplarımızda bildirilen 104 kitap bulunur. Suhufların yanı sıra dört de büyük kitap vardır. Bunlar;
 • Hz Musa Tevrat
 • Hz Davut Zebur
 • Hz İsa İncil 
 • Hz Muhammed (sav) Kuranı Kerim'dir.
Peygamberlere inanmak: peygamberlerin ilki olan Adem Aleyhisselam ve son peygamber olan Hz Muhammed sallallahü ve sellem bu ikisinin arasında pek çok peygamberler gelmiştir ve bunların 124 binden fazla oldukları bilinmektedir peygamberlere iman etmek aralarında hiçbir fark gözetmeden hepsine Allah-ü Teala tarafından seçilmiş Sadık Doğru sözlü olduklarını inanmaktır Onlardan birine inanmayan kimsenin hiçbirine inanmamış sayılır.

Ahiret gününe inanmak: Bütün İnsanlar öldükten sonra girilecek ve hesaptan sonra cennete veya cehenneme gönderilecektir Cennet veya Cehennem İkisi de sonsuzdur Müslümanlar cennette ebedi olarak kalacak kafirler cehennemde ebedi olarak kalacaklardır kıyametin ne zaman kopacağını peygamberler dahil hiç kimse bilmemektedir.

Kadere Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak: insanlara gelen hayır veya şer in fayda ve zararının hepsi Allah-ü Teala'nın takdir etmesi ve edilmesidir Kader Allahü Teâlâ'nın ezelde bildiği insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesi bir kaza ise bunların meydana gelmesidir

İslamın Şartları

Hz Muhammet (sav) şöyle buyurmuştur.İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına benim yani (Hz Muhammed (sav) in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, ramazan orucunu tutmak gücü yettiği takdirde hacca(Beytullah)'ı ziyaret etmektir.) buyurmuştur.

Kelime-i şehadet getirmek: Kelime-i Şehadet her Müslümanın lk yapması gereken ve Müslümanlar kalmanın ilk şartıdır. Çünkü Allah Teâlâ'dan başka ilah olmadığına inanmak Allah'ı her şeyden ve herkesten daha çok seveceğini itiraf etmektir.

Namaz kılmak: Kıyamet gününde imandan sonra sorulacak ilk soru namaz olacaktır. Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken ibadetlerden biri olarak kabul edilir Çünkü Kuranı Kerim'de namaz müminleri fenalıktan kötülükten ve fuhşiyattan ve her türlü sapmalardan koruyan önemli bir ibadet olarak anlatılmaktadır. Peygamber Efendimiz namaz dinin direğidir demiştir. Bu sebeple günde 5 vakit namaz kılmak her Müslümanın yapması gereken farz ibadetlerden biridir. Ahirette namaz kılmayanın ahirette cezası büyük olacaktır.

Oruç tutmak: her yıl ramazan ayında gün oruç tututmak her Müslümana farzdır. Müslümanların nefsi terbiye etmesi iç hesaplaşması yapabilmesi yönünden oruç önemli bi]]> İmanın 6 Şartı https://www.imaninsartlari.com/imanin-6-sarti.html Wed, 05 Dec 2018 00:09:10 +0000 İmanın 6 şartı, dinimizin temelini oluşturan esaslardır. İman etmek yani inanmak olmadan dini tam olarak yaşayabilmenin imkanı yoktur. Allah'a inandığımızın göstergesidir imanın 6 şartı.  Günümüzde maalesef inand İmanın 6 şartı, dinimizin temelini oluşturan esaslardır. İman etmek yani inanmak olmadan dini tam olarak yaşayabilmenin imkanı yoktur. Allah'a inandığımızın göstergesidir imanın 6 şartı.  Günümüzde maalesef inandığımızı söylediğimiz bu şartların bir çoğunu isteyerek yada istemeyerek uygulayamıyoruz. Buda iman zayıflığını meydana getirmektedir. Şimdi imanın 6 şartını ayrı ayrı inceleyelim. 

Allah'a iman: Allah-ü teala bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allah zamandan ve  mekandan münezzehtir. Allah hiçbir şeye benzemez. Allahü Teala'nın altı adet sıfat-ı zatiyyesi vardır. Bunlar;

Vücud: Hiçbir şeye ihtiyacı olmadan var olması. 
Kıdem:
Varlığının öncesi olmaması. İnsanlığın ve yaratılmış her şeyin bir başlangıç zamanı vardır. Fakat Allah böyle bir durumdan uzaktır. 
Beka:
Varlığının sonsuz olması ve hiç yok olmayacak olması. 
Vahdaniyyet:
Ona benzer bir güç yoktur. Ortağı da yoktur. Allah'ı başka bir şey ile kıyaslamak ona şirk koşmaktır. O mutlak gücün tek başına sahibidir. 
Muhalefet-ün lil-havadis:
Yapmış olduğu hiçbir şeyde hiçbir mahlukata benzememektedir.
Kıyam bi-nefsihi:
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı hep vardır. 

Sıfat-ı sübutiyyesi ise sekiz adettir.

Hayat: Diri olmak.
İlm:
Her şeyin iç yüzünü noksansız bilmesi.
Sem:
Her şeyi noksansız işitmesi.
Basar:
Her şeyi görmesi.
Kudret:
Her şeye gücünün yetmesi. 
İrade:
İstemek. Bir şeye ol dediği zaman oluvermesi. 
Kelam:
Söylemek.
Tekvin:
Yaratma gücü. 

Meleklere inanmak: Melekler, nurani varlıklardır. Onlar da akıl sahibidir.  Onlar Allah-ü Teâlâ'nın sevgili kullarıdır. Ona ortak değillerdir. Onlar görevli yaratıklarıdır. Allah-ü Teâlâ'nın emirlerine itaat etmektedirler ve isyan etmezler. Kendilerine verilen emirleri yapmanın dışında bir işleri yoktur. Cinsiyetleri yoktur. Onlar günah işlemezler, evlenmezler, doğurmazlar, yeyip içmezler. Onların kanatları vardır fakat biz bunu idrak edemeyiz. İnsanların bütün yaptıklarını yazan meleklere Kiramen katibin denir. Sorgulayan meleklere Münker ve Nekir denir. En üstün melekler; Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail'dir.

Kitaplara inanmak: Allah-ü Teâlâ'nın gönderdiği kitap sayısı dini kitaplarımızda bildirilen şekliyle 104 adettir. Bunların 100 tanesi küçük kitap, dört tanesi büyük kitaptır. Küçük kitaplara suhuf denmektedir.  Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim dört büyük kitaptır. Tevrat - Musa Aleyhisselama, Zebur - Davud Aleyhisselama, İncil İsa Aleyhisselema ve Kur'an-ı Kerim - Peygamber efendimiz Muhammed Aleyhisselema gönderilmiştir.

Peygamberlere inanmak: Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam ve sonuncusu peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bütün iki peygamberin arasında çok fazla peygamber gelmiştir ve sayıları tam olarak belli değildir. Peygamberlere aralarında hiçbir fark gözetmeden inanmak gerekir. Onlardan birine inanmamak hiçbirine inanmamak gibidir. Onlar Allah tarafından seçilmiş olan doğru sözlü ve sadık kişilerdir. Onların hepsi aynı şeylere iman etmemizi istemişlerdir. 

Ahiret gününe inanmak: Ahiret günü hesap vereceğimiz gündür. Herkes öldükten sonra son kez dirilecek ve hesap verecektir. Ondan sonra Cennet yada Cehenneme gideceklerdir. Müslümanlar Cennette, kafirler ise Cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. İkisi de sonsuzdur. Kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyiz. Ancak Peygamber efendimizin bildirmiş olduğu alametler mevcuttur. Bunlar kıyametin yaklaştığının habercidir. Ahir zaman denilen bu dönemde Hazret-i Mehdi'nin gelişi, İsa Aleyhisselamın gelişi, Deccal'in çıkışı, Yecüc ve Mecüc adında kimselerin yada varlıkların her yeri karıştırması gibi büyük alametler mevcuttur. 

Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak: İnsanların başına gelen hayır ve]]> İmanın Şartları Ve Anlamları https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-ve-anlamlari.html Wed, 05 Dec 2018 01:14:29 +0000 İmanın Şartları ve Anlamları: İmanın şartı 6 tanedir. Her kim Allah'ın buyurduğu gibi iman etmez  ise mü'min sayılmaz. Allah c.c şöyle emrediyor; Ey inanalar! Allah'a peygamberine yani resulüne indirdiği kitaba ve  daha İmanın Şartları ve Anlamları: İmanın şartı 6 tanedir. Her kim Allah'ın buyurduğu gibi iman etmez  ise mü'min sayılmaz. Allah c.c şöyle emrediyor; Ey inanalar! Allah'a peygamberine yani resulüne indirdiği kitaba ve  daha önce indirdiği kitaplara inanmakta sebat gösterin.Her kim Allah'ın kitaplarına, meleklerine, peygamberine, ahiret gününe inanmaz ise günümüzde de bilindiği üzere dinsiz olmuştur. Allah'a imanın geçerli olması için şu altı şarta tamamen iman etmek gerekmektedir.

İmanın Şartları Ve Anlamlarıİmanın Şartları ve Anlamları: 
 • Allah'a iman: Allah vardır, kemal sıfatlara sahiptir. Yarattıklarının hiç birine benzemez. Hiç bir şey O'nun dengi benzeri değildir. Alemlerde, yerde ve gökte yalnız O yaşama (kanun koyma) hakkına sahiptir. Bütün ibadetler yalnızca ona yapılır.
 •  Meleklere iman: Meleklere Allah'ın Kur'an' da Rasulullah' ın (s.a.s) sahih hadislerinde onları bildirdiği şekilde iman etmek gerekir ve bu iman şu şekilde  olmalıdır: Melekler Allah'ın kullarıdır. Onlar da dişilik ve erkeklik yoktur. Nurdan yaratılmışlar ve bir sefer bile Allah'a karşı isyan etmez, günah işlemezler. Devamlı Allah'a koyduğu kurallara uyarlar. Kur' an-ı kerim'de ve peygamber efendimizin söylediği  hadislerle isimleri sürekli söyleyenlere kendi adları ile Cebrail, Mikail, Malik ve İsrafil, Rıdvan gibi isimleri söylemeyenler de hepsine birden iman edilmesi gereklidir.
 •  Kitaplara iman: Allah tarafından gönderilen Kur'an-ı kerim de Salih hadislerde isimleri söylenenlere Kuran, Tevrat,Zebur ve İncil zikredilmeyenlere bile hepsine iman etmek gerekir Kur'an dışındaki öbür kitaplar tarif edilmiş olduğu için onlarla Allah tarafından gönderildiği gibi inanmak gerekir yaratıcı olan Allah tarafından korunmaktadırlar. Kıyamete kadar saklı kalırlar ve o na inananlar kıyamet gününde huzura erenlerden olacaklar.
 •  Nebi ve Rasullere iman: Kur'an-ı kerimde Salih hadislerde adı zikredilenlere ismiyle, adı söylenmeyenlere ise hepsine birden iman etmek gerekir.
 • Ahiret gününe iman: Ölümden kıyamet gününe kadar olan olaylar hepsi nizan terazisinde tartılacak, cennet ve cehennem mezarda azap yada ödül alacakların acı ve lezzeti beden ve ruhlarıyla hissedeceklerdir. En önemli olan öldükten sonra dirilmeye inanmak gerekir.
 •  Kaderin hayırın ve şehrin Allah'tan geldiklerine iman: Kadere imanın geçerli olması için şu 4 şeye inanmak gerekir 
 •  Allah'ın ezeli ve kadim ilmine inanmak Allah'ın ezeli ve kadim olan ilmiyle ne olacağını bildiği ve bu ezeli ilmiyle bildiklerini yazdığı.
 •  Allah'ın olmasını istediği her şeyin muhakkak olduğunu olmasını istemediği şeylerin gerçekleşmediği gök yüzünde ve yer yüzünde olan tüm olayların, suskunluğun Allah'ın izin vermesi ile olduğuna inanmak. 
 •  Allah'ın her şeyi yani canlı ve cansız olan bütün mahlukatı yarattığına inanmak.
 •  Şer ve hayır Allah'ın olsun demesi ile gerçekleştiğine inanmak. Kısacası kişinin başına gelen iyi yada kötü olayların bir tesadüf değil de Allah tarafından gönderildiğine inanmak. Allah c.c kader konusunda ise şöyle emrediyor. Şüphe edilmesin ki biz her şeyi bir kader ile yarattık. Her şey Rahman ve Rahim olan Allah'ı izni iledir. Kullarının yaptığı işler de Allah tarafından yaratılmıştır. Ama kişiler işleri kendileri yaptığı için  o işten sorumlu olurlar. Allah insanlara kötü ve iyiyi ayırabilme yeteneği vermiştir. Hayrın yapılmasını şerrin yani kötünün yapılmasını yasaklamıştır. Allah (c.c) kıyamete kadar meydana gelecek her şeyi ve bütün insanların yaptıkları ve yapacakları şeyleri Levhi'l mahfuz da bildirdi. Allah için zaman kavramı olmadığından dolayı bütün bunları ilmi ile yazdı. İnsanları yapacakları amellerde zorlama
]]>
İmanın Şartı Kaçtır https://www.imaninsartlari.com/imanin-sarti-kactir.html Wed, 05 Dec 2018 18:15:30 +0000 İmanın Şartı Kaçtır İman Allah’a(c.c) ve onun elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) Kuran-ı Kerimde anlatıldığı gibi şüphe duymadan inanmaktır.  İmanın Şartı Kaçtır İman Allah’a(c.c) ve onun elçisi Hz. Muhammed (s.a.v) Kuran-ı Kerimde anlatıldığı gibi şüphe duymadan inanmaktır. 

İmanın Şartı Kaçtırİmanın Şartları Kaçtır  İmanın şartı 6’dır ve her müslümanın bu şartları bilmesi zaruridir. (zorunlu) 
 • Allah’ın Varlığına İnanmak: Allah-ü Teala gerçek mabut, tüm varlıkların yaratıcısı ve sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Her üstünlük bütün kemal sıfatlar O’nundur. Bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Eşi ve benzeri yoktur, mekanı ve zamanı belli değildir. Ezeli ve ebedidir. Dünyada ve ahirette herşeyi yoktan var eden Allah-ü Teala’dır.
 • Allah’ın Meleklerine İnanmak: Melekler gözle görülmeyen nurani varlıklardır. Allah-ü Teala’nın kıymetli varlıklarıdır ve emirlerine itaat ederler. Diridirler, günah işlemezler, insanlardaki kötülük meleklerde yoktur. Erkek yada dişi değillerdir. Günah işlemez, isyan etmezler. Meleklerin en büyükleri Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail’dir. Meleklerin varlığına inanmamak, onları inkar etmek  Allah-ü Teala’ya karşı gelmektir. 
 • Allah’ın Kitaplarına İnanmak: Peygamberlere inan kitapların hepsi Allah-ü Teala’nın kelamıdır, haktır ve doğrudur. Bu Kutsal kitapların bazıları meleklere okutularak, bazılara işitme ile, bazıları doğrudan yazı olarak Peygamberlere indirilmiştir. Ebedi ve ezelidir sonradan yaratılmış değillerdir. 4 peygambere 100 suhuf (risale, kitapçık, forma) 4 Peygambere de 4 büyük kitap indirilmiştir. Bu 4 kitap Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerimdir. Bu kitaplardan bozulmayan ve değiştirilmeyen tek, sonuncu ve geçerli olan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e inen Kuran-ı Kerimdir. Mutlaka inanmak gereklidir. 
 • Allah’ın Peygamberlerine İnanmak: Peygamberler Allah-ü Teala’nın elçilerdir. Allah’ın beğendiği  doğru yolu göstermek için gönderilmiştir. Peygamberlerin hiçbir kötü huyu olmaz, en doğru şekilde Allah’ı ve onun emirlerini doğru yolu tanıtmışlar, inanç esaslarını, ibadet şekillerini açıklamışlardır. Dini hükümleri ve güzel ahlak ilkelerini açıklayarak ve yaparak örnek olmuşlardır. İlk peygamber Hz. Adem son peygamber ise Hz. Muhammed’dir. (s.a.v) Onlardan birine inanmayan hepsini inkar etmiş olur. 
 • Ahiret Gününe İnanmak Ve Yeniden Dirileceğine İnanmak: Ahiret başlangıcı insanların öldüğü gündür. Ölümden sonra dirilen ve ebediyen devam eden hayattır. Kıyamet koptuktan sonra herkes dirilecek, yaptıkları kötülük ve iyilikler sorguya çekilecek ve Sırat köprüsünden geçecektir. İyi olanlar cennete, kötü olanlar cehenneme gideceklerdir. 
 • Kadere, Hayır Ve Şerrin Allah’tan Olduğuna İnanmak: İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zarar, kazanç ve ziyanların hepsi Allah-ü Teala’nın takdiridir. Bakara Süresi 216 Ayette ’’ Olur ki sizin hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve  olur ki sizin sevdiğiniz şey de şerdir. Allah-ü Teala bilir de siz bilemezsiniz ’’ diye buyrulmuştur. 
İmanın Şartı Kaçtır İmanın şartı 6’dır ve insan bunlardan birine bile inanmaz ize Müslüman olamaz. Çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçişten itibaren her kişinin bilmesi ve söylemesi gerekir. 
]]>
İmanın 5 Şartı https://www.imaninsartlari.com/imanin-5-sarti.html Thu, 06 Dec 2018 13:48:22 +0000 İmanın 5 Şartı, İlk olarak şunu belirtmek isterim ki; imanın şartı 5 değil, 6’dır. İmanın şartları, amentüde yazılı olup, ayrıca belli olan altı şeye inanmak olduğunu Rasulüllah efendimiz (s.a.v.) Müslümanl İmanın 5 Şartı, İlk olarak şunu belirtmek isterim ki; imanın şartı 5 değil, 6’dır. İmanın şartları, amentüde yazılı olup, ayrıca belli olan altı şeye inanmak olduğunu Rasulüllah efendimiz (s.a.v.) Müslümanlara bildirmiştir. İmanın şartları, imanın 6 şartına ait özet bilgi aşağıda anlatılmıştır.

Amentünün Okunuşu:

 • Amentü billahi ve melaiketihi,
 • ve kütübihi ve rusülihi ve'l yevmil ahiri
 • ve bil kaderi, hayrihi ve şerrihi minallahi teala
 • vel ba'sü ba'de'l mevt.
 • Haggun, Eşhedü en la ilahe illAllah ve eşhedü enne
 • Muhammeden abdühü ve rasülühü.

Amentünün Anlamı, İmanın Şartları:

Allah'a İman: İmanın şartlarından birincisidir. Allah-ü teala, vacibül vücut (varlığı lazım olan) ve hakiki mabut ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Allah' tan başka ilah yoktur. Allah-ü teala zamandan ve mekandan münezzehtir. Yarattığı hiçbir şeye benzemez.

Allah'a iman etmek, Allah-ü tealayı  en yüce sıfatlar ile vasıflamak noksan sıfatlardan uzak tutmaktır.

Allah-ü tealanın varlığına ve birliğine inandım, iman ettim, kalbimle tasdik edip ve dilimle ikrar ettim demektir. Allah-ü teala vardır, birdir, o her yerdedir. Bütün ibadetler yalnızca  O’na yapılır.

"Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe kesin olarak inanırlar.'' (Bakara suresi, 4. ayet)

Meleklere İman: İmanın şartından ikincisidir. Melek, Allah-ü teala tarafından yaratılan, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allah-ü teala'ya itaatten ayrılmayan gözle görülmeyen nurani varlıktır. Melekler nurdan yaratılmıştır. Yemez, içmez, uyumaz, doğmazlar ve doğurmazlar. Yüce Allah'ın emirlerine asla isyanda bulunmazlar. Günah işlemez. Sürekli Allah'a ibadet ederler. Biz insanlar ruhumuzu görmediğimiz gibi melekleri de göremeyiz.

(Şüphesiz Rabbin katındakiler Ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih ederler, yalnız O'na secde ederler. (A’raf suresi /206. Ayet)

İnsanlar meleklerin varlığına iman etmekle yükümlüdürler. Varlıkları peygamberler ile onlara verilen kitaplar tarafından bildirildi. Melekleri inkar etmek, bütün peygamber ve kitapları inkar etmek anlamına gelir. Bu da caiz değildir. Bundan dolayı meleklere iman etmek imanın şartlarından biridir.

"Kim Allahı, melekleri, kitapları, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur." (Nisa suresi,136. Ayet)

İmanın 5 ŞartıKitaplara İman: Allah-ü Teala, kullarına peygamberi aracılığıyla kitap göndermiştir. Bu kitaplarda, Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmiş, kulların yapması gereken görevler öğretilip, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir. 

Allah-ü Tealanın kitaplarına iman etmek imanın 3. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitapların hepsinede inanıp iman eder.

Allah-ü teala bu kitapları, bazı Peygamberlere Cebrail ismindeki melekle vahiy yoluyla, bazısına levhalar üstüne yazılı olarak, bazılarına da, meleksiz olarak indirdi. Hepsi de Allahü tealanın kelamıdır.

Semavi kitaplardan bize bildirdikleri 104 tanedir. Bunlardan 100 tanesi küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf; sahife denir. Diğer dördü ise büyük kitaptır.

Yüz sayfa kitap şu Peygamberlere (Aleyhisselam) inmiştir: on sahife: Adem aleyhisselama, elli sahife: Şit aleyhisselama, otuz sahife: İdris Aleyhisselama, on sahife: İbrahim Aleyhisselama.

Dört büyük kitablar da: şu Peygamberlere verilmiştir: Tevrat; Musa Aleyhisselama, Zebur; Davud peygambere, İncil; İsa peygambere, Kur'anı Kerim' de; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama indirildi.

Peygamberlere İman: Peygamberler, Allah tarafından, Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilmişlerdir. Allah'ın emirlerini bildirip, doğru yolu gösterirler.

Allah-ü Tealanın peygamberlerine inanmak, imanın 4. şartıdır. Müslümanlar, peygamberlerin hepsine inanarak iman eder. Peygamberlere iman etme]]> İmanın Şartları Kaza ve Kader https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-kaza-ve-kader.html Fri, 07 Dec 2018 08:03:48 +0000 İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir. Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun İnsanlara gelen hayır ve şer, fayda ve zararın hepsi, Allahü teâlânın takdir etmesi iledir. 

Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir. 

İmanın Şartları Kaza ve Kader
Her şeyi ve insanların iyi, kötü her işini Allahü teâlâ yaratıyor ise de, insanlara İrade-i cüziyye vermiştir. İnsan, irade-i cüziyyesini kullanarak iyilik yaratılmasını isterse sevap, kötülük yaratılmasını isterse günah kazanır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. Yani Allahü teâlâ hiç kimseye zorla günah işletmez. 
]]> İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-ahiret-gunune-inanmak.html Fri, 07 Dec 2018 08:23:59 +0000 Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır.  Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır. 

Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat, Peygamber efendimiz kıyametin birçok alametlerini ve başlangıçlarını haber verdi:

İmanın Şartları Ahiret Gününe İnanmak
Hazret-i Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam gökten inecek, Deccal çıkacak. Yecüc Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük depremler olacak. Din bilgileri unutulacak, kötülük çoğalacaktır.
]]>
İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-peygamberlere-inanmak.html Sat, 08 Dec 2018 02:59:37 +0000 Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselam ve sonuncusu, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu ikisinin arasında, çok Peygamber gelmiş ve geçmiştir. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur.

Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur.

Âdem aleyhisselamdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselama kadar bütün Peygamberler, hep aynı imanı bildirmiş, ümmetlerinden aynı şeylere iman etmelerini istemişlerdir. Yahudiler, Musa aleyhisselama inanıp, İsa aleyhisselama ve Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Hıristiyanlar, İsa aleyhisselama inanıp, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Müslümanlar ise, bütün Peygamberlere inanırlar yani kabul ederler.

İmanın Şartları Peygamberlere İnanmak
Peygamberlerin sıfatları şunlardır: 
Emanet [emindir], 
Sıdk [her işi doğrudur, yalan söylemez], 
Tebliğ [Dini eksiksiz bildirir], 
Adalet [her işte hakkı gözetir], 
İsmet [günah işlemez], 
Fetanet [çok akıllı, anlayışlı, zeki], 
Emnül-azl [peygamberlikten azledilmez yani peygamberlik ellerinden alınmaz.] 

Allahü teâlâ, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Resul vasıtası ile, insanlara dinler göndermiştir. Bunlar aracılığı ile, insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamaları ve ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları yolunu bildirmiştir. Kendileri ile yeni bir din gönderilen Peygamberlere (Resul) denir. Resullerin büyüklerine (Ülülazm) Peygamberler denir. Bunlar, Âdem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed aleyhimüssalatü vesselamdır.
Yeni bir din getirmeyip, insanları, daha önceki dine davet eden Peygambere Nebi denir. 

Peygamber efendimizden sonra, hiç Peygamber gelmeyecektir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur.) [Ahzab 40] 
]]>
İmanın Şartları Kitaplara İnanmak https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-kitaplara-inanmak.html Sat, 08 Dec 2018 10:14:25 +0000 Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır. Bunlardan 100’ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu Peygamberlere inmiş Allahü teâlânın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilen ise, 104 kitaptır. Bunlardan 100’ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 

100 suhuf şu Peygamberlere inmiştir:
10 suhufu, Âdem aleyhisselama, 
50 suhufu, Şit aleyhisselama, 
30 suhufu, İdris aleyhisselama, 
10 suhufu, İbrahim aleyhisselama. 

İmanın Şartları Kitaplara İnanmak
Dört büyük kitap ise şu Peygamberlere inmiştir:
Tevrat, Musa aleyhisselama, 
Zebur, Davud aleyhisselama, 
İncil, İsa aleyhisselama, 
Kur'an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama.
]]>
İmanın Şartları Meleklere İnanmak https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-meleklere-inanmak.html Sat, 08 Dec 2018 17:11:23 +0000 Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Ke Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir. Allahü teâlânın emirlerine itaat ederler, isyan etmezler. Günah işlemezler. Kendilerine verilen emirleri yapmaktan başka işleri yoktur. Erkek ve dişi değildir. Evlenmezler, doğurmazlar, çoğalmazlar, çocukları olmaz, yiyip içmezler. Meleklerin kanatları var, ama, nasıl olduğunu bilemeyiz.

İmanın Şartları Meleklere İnanmak
Her insanın bütün işlerini yazan meleklere, Kiramen katibin denir. Sual meleklerine Münker ve Nekir denir. Meleklerin en üstünleri şunlardır: Cebrail, İsrafil, Mikail, Azrail.

]]>
İmanın Şartları Allah'a İnanmak https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari-allaha-inanmak.html Sun, 09 Dec 2018 07:05:54 +0000 Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez. Allahü teâlâ, vacib-ül-vücud [varlığı lazım olan] ve hakiki mabud ve bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Allahü teâlâ zamandan, mekandan münezzehtir. Hiçbir şeye benzemez.

Allahü teâlânın, sıfat-ı zatiyyesi altıdır: 
Vücud, 
Kıdem, 
Beka, 
Vahdaniyyet, 
Muhalefet-ün lil-havadis, 
Kıyam bi-nefsihi. 

[Vücud var olmak, Kıdem varlığının öncesi olmamak, Beka varlığı sonsuz olmak, hiç yok olmamak, Vahdaniyyet ortağı, benzeri olmamak, Muhalefet-ün lil-havadis hiçbir şeyinde, hiçbir mahluka, hiçbir bakımdan benzememek, Kıyam bi-nefsihi varlığı kendinden olmak, hep var olması için, hiçbir şeye muhtaç olmamaktır.]

İmanın Şartları Allah'a İnanmak
Sıfat-ı sübutiyyesi de sekizdir:
Hayat, 
İlm, 
Sem', 
Basar, 
Kudret, 
İrade, 
Kelam, 
Tekvin. 
[Hayat diri olmak, ilm bilmek, sem' işitmek, basar görmek, kudret gücü yetmek, irade istemek, kelam söylemek, tekvin yaratmaktır.] Bu sıfatları da kadimdir. 

]]>
İmanın Şartları https://www.imaninsartlari.com/imanin-sartlari.html Sun, 09 Dec 2018 19:54:02 +0000 İmanın şartları (6) altıdır. Bir hadiste Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekilde iman etmezse mü’min olamaz deniyor. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:Yâ eyyuhâllezîne âmenû, âmin İmanın şartları (6) altıdır. Bir hadiste Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın istediği şekilde iman etmezse mü’min olamaz deniyor.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

Yâ eyyuhâllezîne âmenû, âminû billâhi ve resûlihî vel kitâbillezî nezzele alâ resûlihî vel kitâbillezî enzele min kabl(kablu). Ve men yekfur billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulihî vel yevmil âhıri fe kad dalle dalâlen baîdâ(baîden).

Anlamı : “Ey inananlar! Allah’a, rasulüne, rasulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.”  [Nisa: 136]                                         

Allah’a (c.c) imanın geçerli olabilmesi için 6 şartı eksiksiz bir şeklide yerine getirilmelidir. Bu şartlar  şöyledir.

 1. Allah’a İman:  Allah vardır ve kemal sıfatlara sahiptir. Yarattıklarının hiçbirine benzemez. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri değildir. Alemler de, yerde ve gökte yalnız O yasama (kanun koyma) hakkına sahiptir. Bütün ibadetler  yalnızca  O’na yapılır.
 2. Meleklere İman: Melekler Allah’ın kullarıdır. Onlarda dişilik ve erkeklik yoktur. Nurdan yaratılmışlardır. Bir an bile Allah’a karşı isyan etmez, günah işlemezler. Devamlı Allah’a ibadet ederler. Kur’an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde isimleri zikredilenlere isimleriyle; (Cebrail, Mikail, İsrafil, Malik, Rıdvan gibi) isimleri zikredilmeyenlerin de hepsine birden iman edilmesi gerekir.
 3. Kitaplara İman:  Allah katından gelen kitaplara Kur’an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde ismi zikredilenlere ismiyle; (Kur’an, Tevrat, İncil, Zebur) zikredilmeyenlere ise genel olarak iman etmek gerekir. Kur’an’ın dışındaki diğer kitaplar tahrif edilmiş olduğu için onlara Allah (c.c) katından geldiği şekliyle iman edilmesi gerekir. Kur’an ise Allah tarafından korunmak suretiyle kıyamete kadar baki kalacak ve yalnızca O’na bağlananlar kıyamet gününde kurtuluşa ereceklerdir.
 4. Nebi ve Rasullere İman: Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde ismi zikredilenlere ismiyle, ismi zikredilmeyenlerin ise hepsine birden  iman edilmesi gerekir.
 5. Ahiret gününe İman:  Ölüm, hesap, mizan, cennet, cehennem, kabirde azab veya mükafat göreceklerin acı ve lezzeti beden ve ruhlarıyla duyacaklarına ve en önemlisi öldükten sonra dirilmeye iman edilmesi gerekir.
 6. Kaderin Hayır ve Şerrin Allah’tan olduğuna İman:

İmanın Şartları

Kadere imanın  geçerli olabilmesi için şu dört şeye mutlaka inanılması gerekir:

 1. Allah’ın ezeli ve kadim ilmine iman etmek. Allah (c.c) ezeli ve kadim olan ilmiyle ne olacağını bildi ve bu ezeli ilmiyle bildiği şeyleri yazdı.
 2. Allah’ın olmasını dilediği şeyin mutlaka olacağına, olmamasını dilediği şeyin mutlaka olmayacağına gökte ve yerde meydana gelen bütün hareketlerin ve sessizliklerin Allah’ın izniyle olduğuna iman etmek.
 3. Allah’ın bütün mahlukatı yarattığına ve kainatın içindeki herşeyin Allah’ın yaratmasıyla ve takdiriyle meydana geldiğine iman etmek.
 4. Hayır ve şer ancak Allah’ın takdiri iledir. Dolayısıyle kendisine isabet eden şerrin  başkasına isabet edebileceği halde kendisine  isabet ettiğini zannetmemek, kendisine isabet eden hayrın bir tesadüf sonucu kendisine isabet ettiğine inanmamak.

 

]]>